Recent Posts

<< >>

Integraal ontwerpen Railinfrastructuur

Over dit onderwerp is nauwelijks vakliteratuur beschikbaar. In mijn beleving is dit voor o.a. ontwerpers een hiaat, die indien dit goed wordt ingevuld tot een grotere bewustwording zal leiden in

Monitoring Spoorligging

Spoormetingen vrijdag, 21 september, 2012 In het werkgebied van het aquaduct Westelijke invalsweg zijn meetsystemen geplaatst langs het spoor. Met dit systeem wordt continue de ligging van het spoor gecontroleerd.

Integraal ontwerpen Railinfrastructuur

Over dit onderwerp is nauwelijks vakliteratuur beschikbaar. In mijn beleving is dit voor o.a. ontwerpers een hiaat, die indien dit goed wordt ingevuld tot een grotere bewustwording zal leiden in de raakvlakken tussen ontwerpende disciplines, en tot gevolg zal hebben dat deze raakvlakken tussen disciplines beter op elkaar worden afgestemd wat uiteindelijk zal resulteren in hogere ontwerp kwaliteit omdat de focus op het integraal benaderen van het ontwerp als geheel meer tot haar recht komt. Deze benadering vraagt naast genoemde bewustwording ook om een grotere bereidheid tot samenwerking tussen de verschillende disciplines. Momenteel ben ik opzoek naar personen, die kennis en/of ervaring hebben over dit onderwerp, dit hiaat herkennen/erkennen, en hier wat aan willen doen. Dit zijn bijvoorkeur mensen die werkzaam zijn of werkzaam geweest zijn in de spoorwereld met ervaring in een ontwerp/engineering omgeving. Voel je je aangesproken tot dit onderwerp, en denk je een bijdrage te kunnen leveren dan zie ik jou reactie gaarne tegemoet.

Monitoring Spoorligging

Spoormetingen

spoormeting_0

vrijdag, 21 september, 2012

In het werkgebied van het aquaduct Westelijke invalsweg zijn meetsystemen geplaatst langs het spoor. Met dit systeem wordt continue de ligging van het spoor gecontroleerd.

In het werkgebied van het aquaduct Westelijke invalsweg zijn meetsystemen geplaatst langs het spoor. Met dit systeem wordt continue de ligging van het spoor gecontroleerd. Zodra er iets verandert aan deze ligging en er een grensoverschrijdende zetting optreedt, is het spoor niet veilig berijdbaar en mag de trein niet meer rijden. Er is dan onmiddellijk herstel nodig. Het systeem blijft gedurende de uitvoeringsperiode van het werk aan het aquaduct Westelijke invalsweg staan.

Werking
Bovenop de paal van het meetsysteem zitten twee ‘ogen’ welke monitoren. Het systeem wordt gevoed door twee zonnecollectoren. Vooraf aan het werk wordt er een nulmeting gedaan. Alle andere metingen worden gespiegeld aan deze nulmeting. Het spoor moet na afloop met dezelfde waarde weer worden opgeleverd door Ballast Nedam, de opdrachtnemer van het contract aquaduct Westelijke invalsweg.

De werking van het meetsysteem is als volgt:
– er zijn punten gemarkeerd op de spoorstaaf d.m.v. een spiegel met een onderlinge afstand van 5 a 10 a 20 meter;
– het meetsysteem schiet m.b.v. een laser dit spiegeltje aan;
– wiskundig wordt de locatie van de spiegel bepaald in x,y en z door het meetsysteem;
– het aantal keer inmeten kan ingesteld worden per seconde, minuut, uur of dag of week;
– door data analyse (het verschil tussen de twee metingen onderling) kan men de ligging van het spoor constateren
– wordt de signaleringwaarde bereikt van de veilige berijdbaarheid (bijv. 15mm zetting t.o.v. de 0-meting) dan kan de opdrachtnemer alvast preventief onderhoud plegen;
– wordt de alarmeringwaarde bereikt van de veilige berijdbaarheid (bijv. 30mm zetting t.o.v. de 0-meting) dan moet opdrachtnemer direct onderhoud (laten) plegen;
– het meetsysteem gaat continue door op de ingestelde tijdsduur. Bij overschrijding van de waarden, wordt er een signaal waarde uitgestuurd, waarna medewerkers per sms worden gealarmeerd.